Spørsmål og svar
Sykkelløftet erstattes i løpet av året med Stiim - en ny løsning for å registrere sykling og annen miljøvennlig transport til jobb.

KOSTER DETTE NOE?
Sykkelløftet er gratis, men en god investering for deg. Sykkelinnsatsen setter du rett inn på din egen konto i form av bedre helse, tid til overs, overskudd og humør!

HVOR OFTE MÅ JEG SYKLE?
Vi ønsker at alle sykler minst èn dag i uka!
Det er vi sikre på at alle klarer å organisere og tilpasse seg til. Og så er det slik at har du syklet èn gang, så sykler du gjerne mer! Husk - litt er alltid bedre enn ingenting!

KAN JEG BRUKE EL-SYKKEL?
Ja, selvfølgelig! En el-sykkel er også en sykkel der du må bruke pedalkraft selv om du får elektrisk assistanse. Således er el-sykling godt for helsen, godt for miljøet og du slipper å stå i bilkø.

MÅ JEG SYKLE HELE ÅRET?

De fleste begynner å sykle på sommeren, og mange forblir solskinnsyklister. Sykkel er enklest når det er varmt og tørt, da krever det ikke noe ekstrautstyr. Vi lager sykkelkampanjer som er tilpasset de ulike årstidene. På denne måten håper vi å få flere til å sykle flere måneder i året.


BEDRIFTEN MIN ER IKKE MED, HVA GJØR JEG?
Kan du være primus motor for å få i gang en kampanje internt? Ta en runde med kollegaer og overordnet, det trenger ikke være komplisert eller kostnadskrevende å sette i gang. Men det krever at du som kampanjeleder holder tak i dette og følger opp.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ SYKKELLØFTET OG ANDRE SYKLE TIL JOBBEN-KAMPANJER?
Sykkelløftet er laget av Næringslivet i Stavanger-regionen - for næringslivet i Stavanger-regionen. Sykkelløftet er en helårskampanje og vi tilpasser aktivitet og innhold etter årstidene. Lokalt forankret, tilpasset vårt bo-og arbeidsområde, og ikke minst gratis! 

K
AN JEG GÅ TIL JOBBEN OG REGISTRERE MEG?

Sykkelløftet vil få flere til å sykle, og vi ønsker å rekruttere de som i dag kjører bil. Hør med din arbeidsplass om dere kan legge opp til en konkurranse/kampanje som også innebærer å gå til jobb.

KAN JEG REGISTRERE FORSKJELLIGE REISERUTER?
Selvsagt. Gå inn på "endre profil" under "mine sider". Nederst på siden er det en blå knapp som heter "registrer flere reiseruter". Trykk på den og fyll ut informasjon om din nye rute. Klikk "lagre". Alle dine reiseruter blir nå listet opp under "alle reiseruter" på høyre siden av skjermen. Du velger bare disse i henhold til hvilken rute du har syklet.

KAN JEG REGISTRERE SYKKELTURER PÅ FRITIDEN I SYKKELLØFTET?
Vi er glad for at våre deltakere holder seg godt i form utenom arbeidsreiser, men Sykkelløftet er i utgangspunktet ment som et verktøy til registrering av sykkelturer til og fra jobb. Det er dette som danner konkurransegrunnlaget til våre premietrekninger. Vi ber om at turer som ikke er arbeidsrelaterte registreres andre steder med hjelp av de mangfoldige gode verktøy som finnes der ute. For eksempel Strava, Endomondo, osv.

HVORDAN SLETTER JEG KONTOEN?
Ta kontakt med oss ved å bruke "ta kontakt" valget under "sykkelløftet" menyen. Så fikser vi resten. Alternativt, dersom du har en kontaktperson i din bedrift vil vedkommende har tilgang til å slette kontoen din.


GOD TUR!
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower