SYKKELLØFTET
Tenk om alle syklet til jobb minst èn dag i uka? Da hadde vi redusert bilbruken med 20%!
Klarer vi det, flyter trafikken lettere, folk blir i bedre form og og Co2-utslipp reduseres.

Næringslivet og det offentlige samarbeider her om en viktig regional utfordring: Byområdet på Nord-Jæren er et av landets sterkeste vekstområder med en tilsvarende økning i transportbehovet.  Økt sykkeltrafikk vil her være et vesentlig bidrag til å avlaste kø og parkeringsproblematikk, i tillegg til at vi oppnår store helse og miljøgevinster.
Prosjektet er et samabeid mellom Næringsforeningen for Stavanger-regionen, Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen region vest og Stavanger og Sandnes kommuner.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower