NYHETER
Hjemjobbhjem og Sykkelløftet
"Sammen gjør vi det enklere for å sette bilen hjemme"

Hjemjobbhjem er en flunkende ny og slagkraftig organisering av aktivitet som fremmer gåing, sykkel og kollektiv i vår storbyregion.

Med arbeidsplassene i Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola som nedslagsfelt skal et dedikert team informere og stimulere arbeidstakere til å velge en bilfri arbeidsreise. Sammen med Kolombus, NSB og Bysykkelen tilbys det en måndsbillett på 500,- til hjemjobbhjembedrifter slik at de aller fleste kan få en benytte seg av et rimelig og sømløst reisealternativ til og fra jobb.

Sykkelløftet blir et av mange tiltak som Hjemjobbhjem har i sin verktøykasse når arbeidsplassene får mulighet til å påvirke ansattes reisemønster. I løpet av sommer og høst vil Sykkelløftet som kampanjeverktøy forbedres og utvikles slik at vi kan forsterke folks ønske om å la bilen stå hjemme litt oftere.

Les mer om dette ROSENKILDEMAGASINET

Les mer om HjemJobbHjem på www.hjemjobbhjem.no og på Facebook


Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower