TIPS
Ta plass
Riktig plassering betyr bedre sikkerhet
Oppfordringen fra Marianne Eklo i plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen er klar: ikke legg deg helt ut til siden i veibanen!

Det kan ofte oppleves som litt tryggere å sykle så langt inn til veikanten som mulig for å holde maks mulig avstand til forbikjørende kjøretøy. Men dette kan faktisk ofte medføre større risiko for ulykker enn å holde seg litt ut.

- Syklistene må holde seg innenfor kjørefeltet. De bør plassere seg slik at bilister kjører forbi med god avstand, minst 1,5 meter, sier Eklo.

Samtidig som at syklisten er mer synlig for bilisten ved å legge seg et stykke ut, er det lettere for bilisten å foreta en sikker og effektiv forbikjøring. Bilisten skal nemlig ikke "oppmuntres" til å presse seg forbi syklisten når det kommer kjøretøy i motsatt retning.

Et annet viktig poeng er at ytterkanten av veibanen er ofte preget av faremomenter, enten disse er kumlokk, grus, glassrester eller hull. Havner du opp i disse, er det en naturlig reaksjon at man foreta seg et raskt unnamanøver ut i veibanen. Ikke alltid så forutsigbart for bilisten som ligger bak!

I bybildet i vårt distrikt er stiplet sykkelfelt på hovedveier feiet regelmessig slik at disse er godt kjørbare for syklister. Disse er også dimensjonert slik at avstanden mellom syklister og billister er så harmonisk som mulig. Der det ikke er slike felt, er det ekstra viktig med et godt sampsill mellom veibrukerne slik at sikkerheten til alle blir ivaretatt.

Husk ellers å gjøre deg godt kjent med hindringene på veien til og fra jobb, spesielt de første dagene du er ut og trø. Dette gir deg mer tid til å reagere skulle det oppstå en uforventet situasjon.

Les mer HER
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower