TIPS
Hva er god skikk på sykkelveier?
Gjør deg kjent!
- Hold høyre!

Et velkjent utrop for oss som er vant med å sykle turritt, men kanskje litt mindre familiært for sykle-til-jobb syklisten som er ute for første gang.

Det er sikkert en del som lurer på hvordan man skal oppføre seg på en sykkelvei eller gangsti når andre syklister og fotgjengere bruker den samtidig. De aller fleste viser eksemplarisk atferd, mens andre trenger litt veiledning.

Reglene på sykkelstien er i utgangspunktet ikke noe annerledes enn på vanlige veier. Her må to-hjulinger holder seg til høyre siden på stien, akkurat som bilene i veibanen.

Ønsker du å sykle forbi en annen syklist, holder det som regel med en liten annonsering ved hjelp av ringeklokken eller et pent muntlig ”sykkel bak!” i god tid før du foretar manøveren. Deretter passerer du på venstre siden. På den måten skremmer du ikke vedkommende når du kommer forbi.

Dersom du vil forbi noen og det kommer en syklist i motsatt retning, må du legge deg bak den du vil passere, og venter inntil syklisten som kommer imot deg har passert. Det oppstår ofte uønskede situasjoner når folk prøver å presse seg forbi andre i slike tilfeller, spesielt på smale stier. Andre stier er bred nok til å håndtere slike situasjoner. Bruk sunn fornuft! Det er bedre å sykle litt defensivt enn å utfordre skjebnen.

Når vi som syklister bruker gangstier, skal atferden alltid være på fotgjengernes premisser. Vi senker farten og tar ekstra hensyn. Når vi passerer forgjengere skal dette skje i gangfart.

Det er en del trafikkregler som er viktig å få med seg før man setter seg på sykkelsetet. Disse finnes på Tryggtrafikk og på Vegvesenets hjemmesider. Bruk noen minutter for å gjøre deg kjent med disse.

Vi kan alle bidra til å skape gode holdninger når vi sykler. Her kan du se mange gode holdninger i praksis i en filmsnutt fra miljødepartementet i Irland.

Sykkelløftet ønsker alle en trygg tur til og fra jobb!
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower