SUKSESSHISTORIER
Framgang
Stavanger-regionen øker sykkelandelen
Når vi gjennomgår siste reisevaneundersøkelse, tellepunkter og manuelle tellinger fra Statens vegvesen så er tallene utvetydige – det er sterk og jevn vekst i antall syklende i regionen vår

Ifølge reisevaneundersøkelsen er Kristiansand best med i landet 10 prosent sykkelandel. Trondheim har sterke 8,6 prosent, men Stavanger er den byen som øker mest. Med 8,1 prosent har vi hatt en jevn økning på ca 1% hvert år. Men det er storbyene som drar opp tallene, fremdeles er landsgjennomsnittet 5 prosent. Sammenligner vi oss med være naboland så har Sverige 12 og Danmark 17 prosent.  

Vi skal fortsatt sikte høyere. Stortinget har vedtatt en NTP (nasjonal transportplan) som tilsier dobling av sykkelandelen i storbyene!

Men et er viktig å være stolte av at sykkel er på fremmars - TAKK FOR AT DU SYKLER!

 

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower