SUKSESSHISTORIER
37% økning
Sykkelandelen rett til værs
Dette rapporterer Stavanger Aftenblad i dag og viser til møtet i kommunalstyret for miljø og utbygging i Stavanger kommune tirsdag hvor Roar Børresen i sykkelprosjektet la fram status for politikerne.

Det ligger mye strategisk og dedikert innsats bak denne økningen. Siden Sykkelløftets spede begynnelse i 2011 har det blitt en markant endring i prioritering og ressursbruk rettet mot sykkel hos våre prosjekteierne.
Stavanger kommune utmerket seg med en økning i 2 stillinger dedikert til sykkel.
Rogaland Fylkeskommune med samferdselssjef Gottfred Heinzerling i spissen har gitt sykkel et statusløft i sykkelplanleggingen.
Statens vegvesen har med planleggingen av Sykkelstamveien satt en helt ny standard som vekker oppsikt langt utenfor landegrensene.
Forus Næringspark har tatt fremkommelighet og kombinasjonsreiser på alvor ved å igangsette www.bysykkelen.no, elektriske bysykler som plasseres strategisk hos både bedrifter og på trafikkale knutepunkter for tog og buss.

Alt dette er noen av de faktorer som påvirker sykkelandelen og gir hverdagssykling et statusløft, både for syklisten og for de som planlegger og tilrettelegger for dette.    

Men en helt  spesiell takk bør gå til de mange ildsjelene på arbeidsplassene som hver dag jobber for bedre tilrettelegging internt i bedriftene og som motiverer sine kollegaer til sykling. For Sykkelløftet er dere de virkelig store heltene!

Takk!

Les artikkelen i Stavanger aftenblad HER
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower