SUKSESSHISTORIER
Sykkelprioritering? Ja takk!
Det er mye kreativitet i Stavanger kommunes sykkelsatsing, ledet av Roar Børresen.
Når Sykkelløftet nå blir en integrert del av HjemJobbHjem organisasjonen, vil samarbeidet med Stavanger kommune stå enda mer i fokus.

Stavanger kommune ønsker å være en handlingskraftig aktør innen miljøvennlige transportløsninger, blant annet med tilrettelegging av sykkelveinettet og andre sykkelrelaterte tiltak. I årene som kommer vil vi kunne se mange av disse ideene satt ut i livet.

Her kan du lese alt om Stavanger kommunes sykkelsatsing i vårt distrikt!

http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Vei-og-trafikk/stavanger-pa-sykkel/
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower